Drivjagt – skydetræning er helt nødvendigt!

Del denne artikel
Del på facebook
Del på pinterest
Del på email

Drivjagt er en traditionsrig jagtform i Danmark, der har fået voksende interesse hos jægere grundet stærk stigning i hjortevildt-bestanden, samtidig med, at et stadigt større antal danske jægere også drager udenlands for at dyrke denne jagtform, primært på hjort, elg og svin. Drivjagten er derfor også populær i vores nære nabolande Sverige, Polen og Tyskland.

Drivjagt er, ligesom klapjagten, en social og populær jagtform kendetegnet ved ofte at inddrage et større antal jægere. Drivjagten er imidlertid også en krævende jagtform, som stiller store krav til jægerens faglige kunnen og ikke kun i forhold til vildtkendskab. Det er i høj grad også evnen til at afgive et præcist og dræbende skud til vildtet, som oftest er i bevægelse, der er afgørende for en succesfuld drivjagt.

Den store opbakning til drivjagt, som vi oplever i Danmark, bunder i det gode jægerhåndværk med klart fokus på uddannelse og løbende dygtiggørelse af jægerstanden. – Færre anskydninger har i årevis været et helt centralt fokuspunkt for Danmarks Jægerforbund, når det kommer til drivjagt, og arbejdet med dette er et vigtigt led i at få befolkningens forståelse for og accept af drivjagtens udøvelse.    

Det eneste sted på Sjælland, hvor drivjagt kan trænes seriøst, er hos Hunters Game, hvor man kan skyde på ‘rigtigt vildt’ i form af videofilm med forskellige former for vildt, der er optaget i naturen og derved giver skytten en fornemmelse af at stå direkte i skoven eller på marken og afgive skud til vildtet, der kan højne niveauet og klæde flere jægere på med altafgørende skydefærdigheder forud for drivjagten. 

Der kan skydes i alle sværhedsgrader til alle almindeligt kendte vildtarter og i forskellige jagtsituationer, skudvinkler og afstande. 

Det er desuden muligt at træne til drivjagten i vores virtuelle jagtsimulator, som giver en nøjagtig tracking af skydningen, dine bevægelser, reaktionsevne m.m.

Vi tilpasser altid skydningen til den enkelte jægers erfaring samt ønsker til hvilket vildt, der ønskes trænet på. Der er således plads til både nybegynderen og til den meget erfarne jæger. – Der findes ikke én jæger, der er så erfaren og dygtig, at de ikke har glæde af træning forud for drivjagten – man kan ALTID blive bedre! 

Vores veluddannede og erfarne instruktører tilbyder også individuel træning samt træning i hold op til 6 personer.

Da stadig flere danske jægere drager på drivjagt i udlandet – hvilket ofte kræver, at man kan dokumentere en række af sine jagtfaglige kompetencer – tilbyder vi derfor også erhvervelse af både svenske og tyske skydebeviser samt kursus i ‘Vildtsygdomme og hygiejne’, som flere steder sydpå er et krav for udøvelse af diverse jagtformer. 

Jagt med god samvittighed starter hos Hunters Game. – Book din træning til drivjagt nu.