SÅDAN FOREGÅR JAGTTEGNSPRØVEN

For at aflægge jagtprøve kræves det, at du er mindst 15 år og har deltaget i et obligatorisk jagttegnskursus. Undervisning på det obligatoriske jagttegnskursus kan kun foretages af en jagttegnskursus-underviser, som er godkendt af Naturstyrelsen, Det er underviserne hos Hunters Game naturligvis.

At være jæger er livslang læring, idet naturen er dynamisk, og hver eneste situation på jagt er forskellig. Derfor bliver du aldrig “færdigudlært” som jæger, og du bør benytte enhver chance for at lære nyt – og blive en bedre jæger.

Selve jagtprøven består af to dele: Den skriftlige prøve og den praktiske prøve. Begge dele skal bestås, før du får dit jagttegn.

Hele prøven varer ca. 2-3 timer, hvor du starter med den skriftlig del. Besvarelserne rettes umiddelbart efter prøven, og de, der har bestået, går direkte videre til den praktiske jagtprøve, som derfor afholdes direkte i forlængelse af den skriftlige prøve.

Dumper du den skriftlige prøve, skal du starte forfra i næste prøveperiode. Hvis du består den skriftlige prøve og dumper den praktiske, får du en chance til i samme prøveperiode, når du har betalt nyt prøvegebyr. Dumper du også her, skal du starte forfra i næste prøveperiode.

Den skriftlige prøve

Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, som besvares ved afkrydsning. Du må bruge 30 minutter til besvarelsen, og for at bestå skal der være mindst 36 rigtige svar.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i disse emner:

 • artsbestemmelse
 • vildtbiologi
 • vildtforvaltning
 • jagtvåben og ammunition
 • lovgivning
 • grundlæggende sammenhæng mellem jagt og vildtforvaltning
 • håndtering af nedlagt vildt
 • vildt sygdomme
 • jagt-etik og jagtetikette
 • jagtteknik og jagtledelse
 • sikkerhed på jagt
 • skydning med haglgevær

Den skriftlige prøve minder om en skriftlig eksamen fra skolen. Du må ikke give eller modtage hjælp, og der må ikke anvendes hjælpemidler til prøven. For personer, der har svært ved dansk eller har læsevanskeligheder, er muligt at få læst prøven op.

Den praktiske prøve

Den praktiske jagtprøve aflægges individuelt og skal sikre, at aspiranten har en sikker våbenhåndtering ved færdsel i terræn og skudafgivelse, samt at aspiranten er i stand til at foretage en hurtigt og korrekt afstandsbedømmelse til seks forskellige silhuetfigurer af forskellige vildtarter.

Den sagkyndige går en fastlagt rute med aspiranten, og undervejs skal der forceres to mindre forhindringer. Under hele gåturen skal våbenet håndteres korrekt, hvilket bl.a. betyder, at man ikke må holde våbenet i ro i eller omkring det vandrette plan.

Undervejs på gåturen møder du de seks silhuetfigurer, og for at bestå skal du svare rigtigt på afstandsbedømmelsen på mindst fem figurer. Ved hver figur skal svaret være afgivet inden 5 sekunder.

Den praktiske prøve afsluttes med skud til fire lerduer (bagduer), og her er der intet krav om, at duerne skal rammes. Skydningen har kun til formål at kontrollere sikker våbenbetjening ved skydning. Prøven stoppes øjeblikkeligt, hvis aspiranten dumper.

Se mere om emnet på jægerforbundets hjemmeside